Home > Disclaimer

Disclaimer

Het doel van deze website is informatie over Wijnhuis Uden op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Geprobeerd wordt de informatie actueel te houden. Desalniettemin kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Want hoewel Wijnhuis Uden streeft naar juistheid, volledigheid, actualiteit en kwaliteit van de informatie kan zij ten aanzien ervan geen garantie geven. Bij twijfel of onduidelijkheden vragen wij u contact met ons op te nemen.

Wijnhuis Uden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruik van deze website. Op de website is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

De website bevat externe links. Wijnhuis Uden is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina's van derden. Dat geldt ook voor de privacybescherming op deze websites, de diensten die erop aangeboden worden of schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

Wijnhuis Uden respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enige wijze geschaad worden, dan vragen wij u contact met ons op te nemen.